REKLAMACJE

Do złożenia reklamacji konieczny dowód zakupu który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć przedmiot wraz z dowodem zakupu. Sprzedawca ma obowiązek odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym została złożona. Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@zibis.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

ZWROTY

Zwrot zakupionego przedmiotu należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien zostać odesłany na podany adres do zwrotów lub na adres siedziby firmy Zibis. Kupujący dokonujący zwrotu powinien to zgłosić telefonicznie lub mailowo po czym otrzyma formularz do wypełnienia. Ten formularz należy odesłać wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną jeśli występuje oraz spakowanym urządzeniem. Zwrot kwoty pomniejszonej o koszty wysyłki jest dokonywany przelewem na podane konto bankowe. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie. Przesyłkę należy nadać na adres Zibis Sp. z o.o. ul. Witosa 78D, 25-561 Kielce.